Typowe szerokości krat pomostowych dla stałej podziałki t=34,3 mm